Σημαντική Υπενθύμιση - Αντιπυρική Περίοδος

 

Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς :
Από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος κατά την οποία δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο.
 
Γενικότερα, σύμφωνα με τις Οοδηγίες που έχουν δοθεί για την Προστασία του Δήμου:
 
•  Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας από Ξερά Χόρτα και Σκουπίδια.
•  Δεν Καίμε Σκουπίδια ή Ξερά Χόρτα και Κλαδιά κατά τους Θερινούς Μήνες.
•  Δεν Ανάβουμε Υπαίθριες Ψησταριές σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα ή σε δάση.
•  Αποφεύγουμε Εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες).
•  Δεν πετάμε Αναμμένα Τσιγάρα.
 
 
KAMANIS_XORTA_1_1.jpg
 
 
Οσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπέδων, αναφέρουμε ενδεικτικά, ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών χώρων, οφείλουν μέχρι την 30η Απριλίου να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και λοιπών ακάλυπτων χώρων που τους ανήκουν, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.
 
 
 
KAMANIS_XORTA_2_2.jpg
 KAMANIS_XORTA_3_3.jpg
 
 
 
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους οι υπόχρεοι καλούνται με πρόσκληση από τον οικείο Δήμο, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης , να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων τους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ο οικείος Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό (20/2022 Πυροσβεστική διάταξη) και προβλέπονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 
Τηλ. 23410-75405   |   23413-52295
E-mail : pilidis @dhmoskilkis.gr
 
 
Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να διασφαλίσουμε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για όλους!
 
 
 
© 2023 Τοπικός Οδηγός Kampanis.gr | Καμπάνης Κιλκίς | E-mail: info@kampanis.gr