ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩΡΙΟΥ

 


🔔 Απομάκρυνση Επικίνδυνων Δέντρων

Οικονομική συνεισφορά για την απομάκρυνση κάποιων από τα επικίνδυνα δέντρα των κοιμητηριών του χωριού μας.  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Προέδρου): 6948584046


 🔔 6 Ηλιακά Φωτιστικά  ✔️

Ηλιακά Φωτιστικά για την φωταγώγηση κοινόχρηστων χώρων όπου δεν είναι δυνατή η παροχή ρεύματος.  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Προέδρου): 6948584046


 

© 2023 Τοπικός Οδηγός Kampanis.gr | Καμπάνης Κιλκίς | E-mail: info@kampanis.gr