ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 01-15/03/22

( *Αφορά τους Μόνιμους Κατοίκους του χωριού μας, που έχουν Λογαριασμό Ρεύματος στο Όνομά τους και ΔΕΝ πρόλαβαν να υποβάλλουν σε προηγούμενη φάση την αίτησή τους. )

 

 

TV SIGNAL
Ξεκινούν οι Αιτήσεις Νοικοκυριών ( Όχι Επιχειρήσεων ) για την πρόσβαση των περιοχών εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης ( Λευκών Περιοχών ) στο Πρόγραμμα Ελληνικών Τηλεοπτικών Σταθμών για όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν σε προηγούμενη φάση την αίτησή τους.

Οι Αιτήσεις γίνονται Ηλεκτρονικά στη σελίδα white-areas.gov.gr ή με Φυσική Παρουσία στο ΚΕΠ Μανδρών.

 


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 01/03/22 ΕΩΣ 15/03/22

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Ταυτότητα
  • Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΗ
  • Διεύθυνση E-Mail
  • Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου
  • ΑΦΜ

 

© 2023 Τοπικός Οδηγός Kampanis.gr | Καμπάνης Κιλκίς | E-mail: info@kampanis.gr