Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε Γεωργιάδη!

 

Ο Διδάκτωρ Πληροφορικής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Δημητρίου από τον Καμπάνη, Ερευνητής στον τομέα των Learning Analytics αναγορεύθηκε από 01/01/22 Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διαδικτυακής Μάθησης και Διδασκαλίας, της Σχολής Επιστημών της Εκπαίδευσης του <<Ανοικτού>> Πανεπιστημίου της Ολλανδίας.


Το αντικείμενό του έχει να κάνει με την Εφαρμογή Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση του Γνωσιακού Επιπέδου Μαθητών ή Εκπαιδευομένων σε Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, όπως τα Serious Games.


Η τελευταία έρευνα του δρ. Κωνσταντίνου Γεωργιάδη έχει να κάνει με την Δημιουργία του Λογισμικού Smart CAT το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του την Εύκολη και Προσαρμοζόμενη Εφαρμογή Στατιστικών Μοντέλων και Ψηφιακών Δεδομένων σε Machine Learning Αλγορίθμους οι οποίοι Παράγουν Πιθανολογικές Αξιολογήσεις Γνώσεων και Ικανοτήτων.

 

GEORGIADIS_KON_DIM.jpg

© 2023 Τοπικός Οδηγός Kampanis.gr | Καμπάνης Κιλκίς | E-mail: info@kampanis.gr