Τελικό Στάδιο Δήλωσης Αγροτεμαχίων & Οικοπέδων
του Καμπάνη Κιλκίς στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 

Προς Ενημέρωση όλων των Κατόχων Αγροτεμαχίων και Οικοπέδων στον Καμπάνη Κιλκίς να Ελέγξετε τα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας και Κυριότητας επί των Ιδιοκτησιών σας που δηλώσατε ότι σας ανήκουν καθόσον σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα γίνουν οι αρχικές εγγραφές των δικαιωμάτων σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

Επίσης να ενημερώσουμε ότι μπορούν ακόμη να δηλώσουν δικαιώματα κυριότητας και όσοι δεν τα δήλωσαν καθόλου μέχρι σήμερα.

 

KTIMATOLOGIO_KAMPANIS_2022.jpg

 

Πρόκειται για το Τελικό Στάδιο. Σε περίπτωση που υπάρξουν Αδήλωτα τ.μ. ή Λάθος Καταχωρήσεις, αυτομάτως περνάνε στην Κυριότητα του Κράτους.

 

Κάντε όλους τους σχετικούς τελικούς ελέγχους είτε επικοινωνώντας με τους Λογιστές που έχουν αναλάβει τα σχετικά διαδικαστικά σας, είτε μπαίνοντας οι ίδιοι σας στην Ιστοσελίδα https://ktimatologio.gov.gr/ με τους Κωδικούς του Taxis Net σας.

 

Εάν επιθυμείτε να περιηγηθείτε και σε άλλες Ενότητες της Ιστοσελίδας του Χωριού μας όπως Νέα του Χωριού,  Δραστηριότητες, Φωτογραφίες κ.α. επισκεφτείτε την Αρχική του Σελίδα στον Σύνδεσμο Kampanis.gr

© 2023 Τοπικός Οδηγός Kampanis.gr | Καμπάνης Κιλκίς | E-mail: info@kampanis.gr